Dr. Oetker web sitesi üzerindeki ÇEREZLER (COOKIES) Hakkında

Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirmektedir. Siteyi kullanmaya (tıklamak, sayfayı kaydırmak, çerez uyarısını kapatarak) devam ederek çerez kullanımına onay vermis olursunuz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve nasıl sileceğinizi öğrenmek için gizlilik politikamızı okuyabilirsiniz.

Yönetim Sistemleri

Küresel bir şirket olan Dr. Oetker yıllar içerisinde daha da büyüyerek kurumsal yapısını genişletmiştir.  Dr. Oetker ailesi uluslararası kabul görmüş standartlara dayalı sürdürülebilir kalite yönetim sistemlerini kabul etmiş, kurumsal yapıyı bu yönetim sistemlerine göre düzenlemiş ve sertifikalandırılmıştır. Kalite yönetim sistemlerinin devamlılığı vardır ve düzenli tetkiklerle yeniden sertifikalandırılmaktadırlar.

Kalite Yönetimi

Lezzet

Dr. Oetker markası için başarının ön koşulu ürünlerinin yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarında olmasıdır.  Aslında Dr. Oetker’in kalite politikası direkt olarak şirketin stratejisidir. Ürünler, standartlaştırılmış  sistemin ve çalışan emeğinin kanıtıdır. Ürünlerin kalite üstünlüğü, Dr. Oetker kuruluşunun başarısını ve geleceğini garanti altına almaktadır.
Kalite, Dr. Oetker ailesinin ve çalışanlarının sonsuz çabası ve ortak hedefidir. Kalite, çalışanların kendini Dr. Oetker'in bir parçası olarak hissetmesi demektir.  Dr. Oetker için kalite kavramı, ürünlerin kalitesi dışında daha da fazlasını ifade etmektedir. Dr. Oetker’de tüketici istekleri bilinir ve en iyi şekilde de yerine getirilir. Hedeflere ulaşmak için Dr. Oetker, Kalite (ISO 9001'e göre), Çevre (ISO 14001'e göre) ve İş Güvenliği (OHSAS 18001'e dayanan) konularına odaklanmış yönetim anlayışını temel alan bir entegre sistem kullanmaktadır.
 

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Ürün KalitesiDr. Oetker Gıda Güvenliği Politikası, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda, her alanda sürekli gelişerek; tüketicilere hijyenik ve güvenli ürünler sunmaktır.
 

 

Çevre Yönetim Sistemi

Tarifler ve BilgilendirmeDr. Oetker International GmbH çatısı altındaki tüm ülke kuruluşları, doğal yaşam koşullarını dikkate alarak, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk içinde ve çevre odaklı davranır.
Hedef, ticarî davranışlar ile ekolojik beklentileri uyum içinde yürütmektir. Atıklardan kaçınmak, atığı azaltmak veya yeniden değerlendirmek, onları imha etmekten daha önce gelir.
Dr. Oetker International'ın tüm ülke kuruluşları, uygulamalarının doğaya etkisini inceleyip, çevre kirliliğini önlemek, ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca en aza indirmek için önlemler almaktadır. Tedarikçilerin ve alt işverenlerin çevreye uyumlu davranmalarında etkili olmak ve çalışanlarda çevre bilinci oluşturmak ve geliştirmek hedeflenir. Dr. Oetker kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemi  ISO 14001 uygulanmaktadır.
 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Başarı GarantisiDr. Oetker, en değerli kaynağı olan çalışanlarının, stajyerlerinin, işyerinde hizmet veren diğer firma çalışanlarının ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini, işyerinde ve çalışma saatleri dahilinde sağlamayı öncelikli hedef olarak ele alır.
Dr. Oetker, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirir ve faaliyetlerinde İSG açısından risk yaratmayan teknolojiler kullanır. Tasarım aşamasından itibaren, yeni ürün, tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirir. Ayrıca İSG ve meslek hastalıkları konusundaki risklerini de değerlendirir, periyodik olarak gözden geçirir, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapar ve önlemler alır.
Dr. Oetker, acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevresindeki kuruluşlarla işbirliği yapar. İSG kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve çalışanlarca uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenler. İSG çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi hedefler.